להתחברות

עמדות עקריות

<a href="http://machanaim.sugia.net/issue/%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%94/" target="_blank">גזרה ותקנה</a>

גזרה ותקנה

סוגיית על העוסקת ביחס שבין גזירות ותקנות לאיסור בל תוסיף
מה הן גבולות הגזרה של הגזירה והתקנה , מתי לגיטימיות ומתי חל איסור בל תוסיף
– לכניסה לסוגיה ראו כאן

<a href="http://machanaim.sugia.net/issue/%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%91/" target="_blank">להט"ב</a>

להט"ב

סוגיית הלהט"ב – לחץ כאן

סוגיית ההומסקסואליים – לחץ כאן
סוגיית הטרנסג'נדרים – לחץ כאן


סוגיית היחס החברתי בקהילה-  לחץ כאן
סוגיית הניתוח לשינוי מין – לחץ כאן

<a href="http://machanaim.sugia.net/issue/%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/" target="_blank">סמארטפונים לילדים</a>

סמארטפונים לילדים

סמארטפונים לילדים – לחץ כאן

נזקים חבריתיים (שיימינג) – לחץ כאן
נזקים קוגנטיביים – לחץ כאן
חשיפה לאינטרנט – לחץ כאן

סיכום 

אחת השאלות בהן עסקנו הייתה שאלת הסמרטפונים לילדים שאותה חילקנו לכמה  אלמנטים .:ת שאלת האינטרנט בכללותה. זו אמנם איננה שאלה ספציפית לסמרטפונים אלא לכל סוגי המחשבים , אלא שבשמוש במחשב יש עדיין שליטה מסויימת והחשיפה לסמרטפונים היא שוטפת ופולשת בצורה משמעותית לכל סיטואציה אפשרית .אלמנט מרכזי נוסף הוא  ההשפעה החברתית של הסמרטפונים .במיוחד על רקע הרשתות החברתיות והשפעתן החיובית והשלילית כאחד . לבסוף דנו את ההשפעה הקוגנטיבית .

שאלות אלו עוררו אותנו לעסוק בשאלות הגזירה והתקנה. למעט אלמנטים הלכתיים מובהקים [כמו למשל צניעות או הלבנת פנים] מרבית האתגרים אינם שייכים לאיסורים מובהקים ונהצורך למנוע או לפחות לצמצם את נזקיהם מחייבים מנגנונים הלכתיים מהסוג של הגזירה והתקנה . כאן ניסינו לבחון מהן הגבולות של "בל תוסיף" למול הגזירה והתקנה ומתי וכיצד יש להפעיל את המנגנונים הללו (עדיין לא הגענו לדיון מספיק בישומם הספציפי כאן בשאלות הסמטרפונים ] .

סוגיה אחרת בה החילונו לעסק היא שאלת היחס לטרנסגנדרים . ניסינו להבחין בין הרכיב האיסורי שהוא לכאורה מובן [החל מאיסורי משכב זכר ועד לאיסורי לא ילבש וכו'] לבין היחס של הקהילה אל הטרנסג'נדרים – דיון המשיק לדיון הרחב יותר לגבי היחס לכלל הלהטבים .