להתחברות
סיכום 

שאלת הסמרטפונים לילדים מורכבת מכמה אלמנטים .

ראשית יש את שאלת האינטרנט בכללותה. זו אמנם איננה שאלה ספציפית לסמרטפונים אלא לכל סוגי המחשבים , אלא שבשמוש במחשב יש עדיין שליטה מסויימת (אפשר לדאוג שהמחשב לא יהיה בחדרו הפרטי של הילד וכו') ובכל מקרה החשיפה לסמרטפונים היא שוטפת ופולשת בצורה משמעותית לכל סיטואציה אפשרית .

הסוגיה השניה היא של ההשפעה החברתית של הסמרטפונים . השאלה בולטת במיוחד על רקע הרשתות החברתיות והתופעות החיוביות הנלוות אליהן [תקשורת קהילתית , התגייסות קבוצתית וכו'] ובעיקר על השליליות שבהן [השיימינג וכו']

הסוגיה השלישית היא ההשפעה הקוגנטיבית . מצד אחד הנגישות למידע ומאידך הסחת הדעת וההשפעות ההתמכרותיות .