להתחברות

עמדות עקריות

הרב דרוקמן

הרב דרוקמן

הרב אלון שילם את חובו לחברה ולכן, אין כל מניע שיופיע באירועי ציבור. לרב אלון זכויות אדירות והוא תלמיד חכם גדולו שהרבה ומרבה לימוד תורה בישראל ומחנך תלמידי חכמים רבים.

הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו

בלתי אפשרי ללמוד תורה מאדם שהורשע ולא הודה או התנצל על מעשיו. עצם הופעתו מלמדת אותנו, שדבר תורה חשוב יותר מהמוסר האנושי והפגיעה בנפגעי המעשים- זהו דבר פסול.

סיכום 

הסוגיא טרם החלה