להתחברות

עמדות עקריות

הרב סולובייצ׳יק

הרב סולובייצ׳יק

התורה מוליכה את דרכו של איש הדת ומסייעת לו בקביעת חוקי מוסר אוניברסאלים. לחצו כאן

0
ישעיהו ליבוביץ

ישעיהו ליבוביץ

האדם הדתי אינו יכול להיות אדם מוסרי. הבחירה בדת, מחייבת קיום מצוות בלבד, ללא קשר לעולם המוסר האניברסאלי. לחצו כאן

0
סיכום 

הסוגיא טרם החלה