עמוד חכם

michael barmatz

michael barmatz

גזרה ותקנה

סוגיית על העוסקת ביחס שבין גזירות ותקנות לאיסור בל תוסיף מה הן גבולות הגזרה של הגזירה והתקנה , מתי לגיטימיות ומתי חל איסור בל תוסיף

סמארטפונים לילדים

האם נכון לתת סמארטפונים לילדים?

להט”ב

סוגיית על

טרנסג’נדר

מעמדם של טרנסג'נדרים בהלכה

סוגיות תשע”ח

רשימת הסוגיות שנדונו בזמן קיץ

White Lies

What should I do when my friend is dating a monster?