להתחברות

ספרים אסורים? | עמוד דיון

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
sugia.net@gmail.com

תגובות אחרונות

user profile image
עורך
28.07.2015 16:00
הפילוסוף מרטין היידיגר השפיע רבות על החשיבה הפילוסופית בדורנו. הוא נחשב למורה ומוביל דרך להוגים רבים כמו עמנואל לוינס, חנה ארנדט ועוד. היידיגר תמך בפומבי במפלגה הנאצית. האם מוסרי ללמוד את ספריו? "הדילמה חזרה להיות אקטואלית בצורה דרמטית בכל הנוגע לדמותו ולמשנתו של אחד מגדולי הפילוסופים במאה העשרים: מרטין היידגר. על עברו  הנאצי נכתב רבות בזמן האחרון, בעקבות גילויים חדשים. ממרום מעמדו ויוקרתו שיתף היידגר פעולה עם הנאצים, שמינו אותו לרקטור של אוניברסיטת פריבורג החשובה. הוא גירש את המרצים היהודים ממשרותיהם, וגם דחה את תלמידיו היהודיים, כחלק של המאבק נגד ה-Verjudung, “ייהוד” התרבות הגרמנית. ביניהם נעקר מהאוניברסיטה ענק הרוח אדמונד הוסרל" (פרופסור שלום רוזנברג, על קליפת הרימון, מתוך מוסף שבת של מקור ראשון) לקריאת המאמר המלא לחצו כאן  8
user profile image
עורך
28.07.2015 15:36

כבר בגמרא ( למקור במסכת מועד קטן לחצו כאן) עלתה שאלה דומה. האם לנדות תלמיד חכם חשוב שיצאה עליו שמועה רעה?

user profile image
עורך
24.07.2015 13:08

ממליץ לקרוא את המאמר הזה שמנתח את הסיפור שהביאה שירה דוידי

user profile image
שירה דוידי
24.07.2015 12:46
בחגיגה דף טו' עמוד ב', לאחר הסיפור של אחר בפרדס נשאלת השאלה: כיצד ר' מאיר תלמידו המשיך ללמוד ממנו תורה גם לאחר שכפר ויצא לתרבות רעה. השאלה הבסיסית היא: האם מותר ללמוד תורה מאדם שמקולקל במעשיו? מובאים פסוקים לכאן ולכאן אשר סותרים זה את זה: ור"מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב (מלאכי ב, ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו אמר ר"ל ר"מ קרא אשכח ודרש (משלי כב, יז) הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי לדעתם לא נאמר אלא לדעתי רב חנינא אמר מהכא (תהלים מה, יא)שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך וגו' קשו קראי אהדדי הגמרא מיישבת את הסתירה כך: "לא קשיא: הא- בגדול, הא- בקטן". אין כאן תשובה אחת, הכל לפי גודלו של התלמיד. רש'י שם: "גדול- היודע להיזהר מעשיו יכול ללמוד תורה מפיו". מצד האחריות כלפי הציבור כולו הייתי אומרת שיש להחרים את תורתו של הרב מהצפון. אבל כאנשים פרטיים ששואפים להיות אנשי תורה, אנשים גדולים- אולי עלינו מוטל להשתדל ולשאוף לעשות את ההפרדה הזאת ולראות מה אנו יכולים ללמוד מתורתו. עם המון ביקורת, להשליך את הפסולת ולהתרחק ממנה, אבל לא להפסיד את מתיקות הפרי.12

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש