להתחברות

גזרה ותקנה | עמוד דיון

תקציר

גזרה ותקנה

היחס בין סייגים וגזרות לבל תוסיף

סיכום ביניים

סוגיית על העוסקת ביחס שבין גזירות ותקנות לאיסור בל תוסיף
מה הן גבולות הגזרה של הגזירה והתקנה , מתי לגיטימיות ומתי חל איסור בל תוסיף

הדיון המורחב