להתחברות

ניתוח לשינוי מין | עמוד דיון

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
sugia.net@gmail.com

תגובות אחרונות

user profile image
שמואל סינגר
16.07.2018 18:28
האיסור של "לא ילבש" מדבר על טשטוש של ההבדלים בין גברים לנשים.
טרנסג'נדרים לא רוצים לטשטש את ההבדלים אלא הם אומרים
שהם נולדו לגוף המנוגד למינם, ולכן אולי יש מקום להתיר לטרנסג'נדרים
להציג את עצמם(מבחינה פיזית) בתור המין הנגדי לגופם.לעומת טרנסבסטייתים שהם מתלבשים להיראות כמו המין השני כדי להראות חלקים אצלם שהם דומים למין השני וזה מטשטש את ההבדלים בין המינים.

מצד שני יש פה איסור מובהק על מעשה של לבישת בגד של המין השני
ובגדינו עדיין מופרדים לפי מין ולכן אולי יש לאסור את לבישת בגדים של המין הנגדי.

user profile image
קדם יום טוב
16.07.2018 17:22
לגבי כלל האיסורים הנכללים בניתוך שינויים,
אם ימצא שכמות ההתאבדויות בטראנסג'נדרים
קטן מאלו שעברו ניתוחים יהיה לאפשר להם לעבור את הניתוך.
עניין זה נלמד מהדרשה של חז"ל לפסוק "וחי בהם".
כל עוד אדם לא עובר על שלושת עבירות ה"יהרג ובל יעבור"
(שבמקרה זה הוא\היא לא) יהיה לתת לו לעבור על מצוות התורה על מנת להגן על חייו.
user profile image
קדם יום טוב
16.07.2018 17:19

לעניין חובת פרייה ורבייה, חובה זו חלה רק על הגבר.
אין לאשה חובה לפרות ולרבות ולכן מצווה זו לא תמנה מאשה לשנות את המין שלה

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש